Dřevní štěpka

Nebaví Vás vysoké ceny energií? Poohlížíte se po alternativních způsobech vytápění? Víte, co je to dřevní štěpka?

Dřevní štěpka vzniká jako odpad ve dřevozpracujících provozech. Jedná se o 2 mm až 5 cm velké kousky dřeva, které slouží především ke spalování a výrobě tepla. Jde o velmi levné biopalivo, které se řadí do tuhé biomasy. Vysušená dřevní štěpka s nízkou vlhkostí se dá velmi dobře použít jako topivo v rodinných domech i větších budovách. Jedná se o zcela přírodní a obnovitelný zdroj energie. Dřevní štěpka se nijak výrazně neupravuje, nelisuje se do pelet ani briket a lze ji tedy pořídit velmi levně.

Zcela přírodní a obnovitelný zdroj energie

Dřevní štěpka hned po težbě obsahuje více než 60 % vody. Před spálením je tedy nutné ji dosoušet na slunci a větru až její vlhkost klesne pod 30 %. Poté je možné štěpku spalovat s dostatečnou výhřevností až 12 MJ/kg. Dřevní štěpka se dělí na několik druhů podle kvality a dalších příměsí na štěpku zelenou (lesní), hnědou a bílou. Zelená dřevní štěpka vzniká ze zbytků po lesní těžbě dřeva. Může obsahovat drobné části zbytků větví, listí i jehličí. Vlhkost této štěpky je poměrně vysoká. Hnědá dřevní štěpka se získává ze zbytků kmenů a pilařských odřezků. Pozná se především podle zbytků kůry. Bílá dřevní štěpka vzniká v pilařské výrobě z odkorněného dřeva. Neobsahuje žádnou kůru a používá se proto při výrobě dřevotřísky.

Za velmi příznivou cenu

Dřevní štěpka se používá spíše do výkonnějších kamen a kotlů v rodinných domech a větších budovách. Jde o zcela čistý a obnovitelný zdroj energie za velmi příznivou cenu. Dřevní štěpka se spaluje v kotlích na dřevní štěpku, kde je možné spalovat neztlačenou drobnou dřevní štěpku. U větších kotlů lze využít i hrubší štěpku z kladivových drtičů.